piątek, 13 kwietnia 2018

Co z tą prywatnością?


Jakie hasła wpisalibyście do minisłowniczka pojęć związanych z bezpieczeństwem i prywatnością w sieci? Nasze to:
  • dane biometryczne – takie dane, na podstawie których można identyfikować konkretne osoby, np. system rozpoznawania tęczówki oka,  rejestrujący wizerunek twarzy czy odciski palców.
  • dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania konkretnej osoby. Dane takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, nazwa ulicy, numer domu stają się danymi osobowymi wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi, dodatkowymi informacjami, np. wysokość wynagrodzenia, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby.
  • geotrapping – odnotowanie obecności smartfona (a więc i jego właściciela) w określonej okolicy.
  • GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • kradzież tożsamości – celowe podszywanie się pod czyjeś dane osobowe (nr PESEL, adres zameldowania itp.) najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
  • profilowanie - zgodnie z art. 4 pkt 4  RODO to: “dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.
     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz