środa, 2 maja 2018

Nowe majowe książki 
Majowy prezent od Ibuka to wydana przez PWN książka amerykańskich autorów. Przedstawiono w niej 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów, za pomocą których ludzie uczą się nowych rzeczy, a wśród nich stosowanie analogii, uczenie się w grupie, stawianie pytań, wizualizacja, uczenie się przez obserwację. Polecamy nauczycielom, rodzicom, trenerom, instruktorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przekazują wiedzę.
 

Monumentalna biografia mistrza Michała Bułhakowa ma ponad 750 stron, a więc – gdyż pisarz żył 48 lat – ponad 15 stron na każdy rok życia. O Bułhakowie i rosyjskiej literaturze w ogóle pięknie i inspirująco pisał Andrzej Drawicz (zob. Spór o Rosję), ale... któż lepiej zrozumie rosyjską duszę niż drugi Rosjanin?  Aleksiej Warłamow analizuje życie autora Mistrza i Małgorzaty w powiązaniu z jego twórczością. Fascynująca lektura nie tylko dla filologów i szkolnych polonistów. 

Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.

To treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych. Bardziej ogólnie sformułowane są cele w podstawie dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia:

Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

Ze szkolnej i życiowej praktyki wiemy, że jedzenie jest współcześnie problemem. Wychowawcy, a zwłaszcza rodzice, powinni zapoznać się ze spostrzeżeniami polskich autorek zajmujących się naukowo psychologią jedzenia.


Więcej nowości👉 TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz