Kwietniowi Antypiraci : 2021 (edycja V), 2020 (edycja IV),

2021

 WYRUSZAMY NA WEBQUEST


AKTUALNOŚCI:

26.04.2021

                                🎆FINAŁ AKCJI. cz.2.🎇


23.04.2021
🎆FINAŁ AKCJI. cz.1.🎇


12.04.2021
Nasze testy i quizy antypirackie cieszą się sporą popularnością, zostały już rozwiązane 181 razy, ale chcemy więcej. Udostępniajcie, popularyzujcie, zachęcajcie do rozwiązywania gdzie się da: w mediach społecznościowych, na stronach szkół i na blogach. Zachęcajcie swoich uczniów, nauczycieli, rodziców, rodzeństwo i kolegów. Warto się chwalić, bo zrobiliście coś naprawdę wartościowego - świadczą o tym oceny, jakie Wasze testy i quizy otrzymują 👍
31.03.2021
Pierwsze antypirackie zespoły nadsyłają nam swoje prace. W kwietniu zachęcamy do rozwiązywania quizów i testów, jakie powstawały w marcu. Nie było łatwo. Zespoły pracowały zdalnie. Tym większa chwała dla tych, którym udało się dopłynąć do portu 👦👍

Test Grupy z Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie 

Test klas VII ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Test zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku

Test nadesłany przez Zespół Szkół w Radomicach 

Test nadesłany z Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku

Test przygotowany przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Orzechowie 

Test wykonany przez uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie


Test nadesłany ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach

Test zespołu ze Szkoły Podstawowej w Służewie

Quiz uczniów klasy 2PA Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 1 w Suwałkach

W Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu pracowały dwa zespoły i nadesłały nam dwa testy:


Quiz w Kahoot przygotowali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ im. Władysława Raginisa w EłkuANTYPIRACKIE ARCHIWUM: 

☝10 marca godzina 14.00-15.30 - seminarium online dla uczestników

Zapraszamy do realizacji webquestu na temat norm związanych z wykorzystaniem własności intelektualnej,  praw i powinności wiążących się z korzystaniem z zasobów kultury, wiedzy i informacji. Ten webquest jest możliwy do zrealizowania na lekcjach z informatyki, języka polskiego, historii, czy godzinie wychowawczej. Doskonale sprawdzi się w działaniach podejmowanych przez biblioteki szkolne i publiczne. Mogą go realizować studenci i seniorzy, ale także zespoły rodziny lub przyjaciół. Wcześniej warto zgłosić akces do ogólnopolskiej akcji: 


ZAPISZ 
👉SZKOŁĘ/ZESPÓŁ👈   
oraz    👉REGIONALNEGO KOORDYNATORA👈
a następnie sprawdź, czy jesteś widoczny na naszej mapie:

Webquest będziecie realizować w marcu 2021, w kwietniu należy przesłać Kwietniowym Antypiratom gotowe prace, które powstaną w oparciu o wcześniej zgromadzoną wiedzę. Finał akcji odbedzie się w dniach 23 – 26 kwietnia 2021 r., wtedy przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz Światowy Dzień Własności Intelektualnej.
Pytanie 1: Mam pytanie czy ta grupa uczniów ma stworzyć swojego e-maila? Czy w zgłoszeniu mogę podać swojego e-maila lub szkoły?

Odpowiedź: Konto będzie potrzebne do przygotowania testu/quizu na zakończenie akcji. W zgłoszeniu najlepiej podać maila, którego Pani systematycznie odbiera, żeby czytać informacje. Na początek marca przygotowujemy bezpłatne zdalne seminarium dla uczestników. Zapraszam Panią razem z zespołem antypirackim. Na podane konto wyślę link na seminarium.

Pytanie 2: Czy zespół może mieć dwóch opiekunów? 

Odpowiedź: W zasadzie może. Może warto też rozważyć dwa zespoły 2+1(opiekun)?Nie ma surowych regulaminów, bo chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę.

Webquest - w wolnym tłumaczeniu "poszukiwania w sieci" –  jest – najogólniej rzecz ujmując – formatem zajęć edukacyjnych zorientowanym na poszukiwanie i badania. Innymi słowy - to odmiana metody projektu, w którym wyjściowym źródłem informacji jest internet. Pozwala wykorzystać zainteresowania jego uczestników internetem i nowoczesnymi technologiami, motywuje do poszukiwania, myślenia i działania. Uczy krytycznego i konstruktywnego korzystania z zasobów online - wyszukiwania informacji, selekcji, wartościowania, internalizacji wiedzy i kreowania swoich własnych treści i zasobów.

Nasz webquest został pomyślany jako narzędzie wspierające omawianie zagadnień związanych z korzystaniem z tradycyjnych i cyfrowych zasobów informacji, wiedzy i kultury. Może go realizować każdy zespół osób zainteresowanych tematyką. Działania realizowane z Kwietniowymi Piratami wprowadzą uczestników w świat wartości i norm obowiązujących wszystkich korzystających z cudzej własności intelektualnej i dzielących się własną twórczością.

Efektem tego webquestu będą testy i quizy dotyczące wiedzy o własności intelektualnej i prawie autorskim przygotowane przez uczestników za pomocą dostępnych online narzędzi cyfrowych do tworzenia testów: Formularzy Google lub MS Forms. Wezmą one udział w konkursie z symbolicznymi nagrodami – szczegółowe informacje znajdą się na stronie Kwietniowych Antypiratów.

Webquest powstał w ramach V edycji akcji Kwietniowi Antypiraci organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Został pomyślany jako narzędzie kształtowania kompetencji i umiejętności:

-      korzystania z legalnych źródeł materiałów multimedialnych,

-      znajomości podstaw prawa autorskiego,

-      zdobywania informacji o wolnych licencjach oraz domenie publicznej,

-      wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,

-      efektywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,

-      tworzenia quizu/testu za pomocą wybranego narzędzia,

-      rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,

-      pracy zespołowej.

WPROWADZENIE

Kwietniowi Antypiraci to ogólnopolska akcja mająca na celu promowanie wśród uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych osób postawy respektowania norm etycznego, odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z opublikowanych utworów (książek, filmów, muzyki, grafiki, itp.), udostępniania wizerunku na zasadach zgodnych z zapisami prawa, umiejętności rozróżniania informacji prawdziwych i rzetelnych od tak zwanych fake newsów. Działania akcji sprzyjają kształtowaniu postaw aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych użytkowników informacji oraz dóbr kultury.

ZADANIE

Kwietniowi Antypiraci to akcja wiążąca się ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich (23.04) oraz Światowym Dniem Własności Intelektualnej (26.04). Własność intelektualna i prawa autorskie od dawna wykraczają daleko poza tradycyjnie rozumianą książkę i świat analogowy. Od kilku dziesiątków lat istnieją książki w postaci cyfrowej, które dostępne są także online. Zagadnienia związane z własnością intelektualną i prawami autorskimi przeniosły się do wirtualnego świata Internetu, mediów i reklamy, są we współczesnym świecie aktualne i istotne. Bez ich znajomości trudno dziś być użytkownikiem szeroko dostępnych zasobów, a także twórcą. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dostęp do dóbr intelektualnych, materiałów i zasobów sieci w czasach nowoczesnych technologii i Internetu jest bardzo łatwy. Nie wszyscy zdają sobie natomiast sprawę z etycznych i prawnych norm dotyczących takich działań.

Waszym zadaniem będzie zapoznanie się z zaproponowanymi przez nas materiałami (załącznik 👉Źródła wiedzy o własności intelektualnej i prawie autorskim). Zostańcie odkrywcami i badaczami poznającymi różne aspekty bycia użytkownikiem i bycia autorem własności intelektualnej. Wyszukacie, zbierzecie, wyselekcjonujecie istotne waszym zdaniem informacje, a następnie opracujecie test sprawdzający, czy są znane innym osobom. Zgromadzone przez was dane statystyczne pozwolą na wyciągnięcie wniosków.

Wybierzcie jedną z trzech kategorii związanych z prawem autorskim i własnością intelektualną:

1.             Prawa autorów. Czym są prawa autorskie osobiste i majątkowe? W jaki sposób się różnią? Kiedy i jak autor może z nich korzystać? Czy może je odstąpić? A zwłaszcza – kto może być autorem? Co to znaczy opublikować utwór?

2.             Prawa użytkowników. Dlaczego nie zawsze trzeba płacić za korzystanie z cudzych dzieł? Czym jest dozwolony użytek i jakie są jego rodzaje? W jaki sposób utwory trafiają do domeny publicznej i jakie są tego konsekwencje?

3.             Wolne licencje. Po co nam wolne licencje? Czy warto z nich korzystać? W jakich okolicznościach? Czym się różnią od norm związanych z prawem autorskim i czym się różnią między sobą?

Efektem końcowym ma być test/quiz składający się z 10 pytań. Należy utworzyć go w dostępnych online aplikacjach Formularze Google lub MS Forms do tworzenia quizów/testów i udostępnić tak, aby każdy, kto chce mógł ten quiz/test rozwiązać i sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi. Organizatorowi akcji Kwietniowych Antypiratów należy natomiast udostępnić swoją pracę w wersji do edycji.

Praca nad zadaniem zajmie Wam około miesiąca. Ważne byście w grupie 4 - 5 osobowej rozdzielili zadania i wytrwali w komplecie - do końca ich realizacji. Choć każdy może zajmować się czym innym - wszyscy odpowiadacie za efekt końcowy.

W Waszym zespole będziecie potrzebowali:

 1. Lidera – koordynatora. Będzie on odpowiadał za kierowanie pracą i kontakty z nauczycielem/opiekunem waszej grupy. Powinniście też informować go o trudnościach i potrzebach.
 2. Badaczy – szperaczy, którzy będą wyszukiwać i porządkować informacje, wyłowią najistotniejsze treści, ułożą teksty pytań i odpowiedzi do waszego testu/quizu.
 3. Informatyków – techników. Wybiorą narzędzie cyfrowe, którym posłużycie się tworząc test/quiz, wprowadzą treści i obrazy/lustracje, zadbają o poprawne udostępnienie i publikację waszej pracy.
 4. Mistrzów grafiki i obrazu. Być może nie będzie potrzeby wyznaczania takiej roli. Nie będzie ona wymagała aktywności na początku pracy. Mistrzowie obrazu zadbają o wyszukanie lub samodzielne stworzenie obrazów/ilustracji/zdjęć do waszego quizu/testu. Ich rolą będzie zapisanie źródła, z którego pochodzą grafiki.
 5. Strażników norm – oni zadbają o wskazanie źródła i poprawne opisanie materiałów, które włączycie do waszej pracy.

PROCES

Proponujemy Wam realizację następujących posunięć. Od Was zależy, czy uznacie je za swój harmonogram i dopiszecie termin realizacji, czy wymyślicie rozwiązania autorskie. Ważne, żeby nie pominąć żadnego kroku, bo to ułatwi Wam pracę nad produktem końcowym – testem/quizem, który przedstawicie naszej społeczności.

1.     Wybór zagadnienia

Zdecydujcie, czym się zajmiecie. Do wyboru macie:

prawa autora – rozpoznajcie, kim w myśl prawa autorskiego jest autor, kto może, a kto nie może być autorem, czym jest utwór, jakie prawa przysługują autorowi, czy można te prawa odstępować innym osobom, czy prawa autora do dzieła mogą wygasać?

prawa użytkownika utworu – czy zawsze potrzebna jest zgoda autora, żeby korzystać z jego utworu, kiedy jest obowiązek pytania o zgodę, czym jest dozwolony użytek, a czym domena publiczna, jak znaleźć utwory do ponownego legalnego wykorzystania?

wolne licencje – jaka jest różnica między wolną licencją, domeną publiczną, a znakiem copyright - „wszelkie prawa zastrzeżone”, dlaczego jest wiele rodzajów wolnych licencji, czy wszystkie dają użytkownikom jednakowe uprawnienia do korzystania z utworu?

2.     Zbieranie informacji

Zgromadźcie jak najwięcej informacji. To wymagające wyzwanie. Znaczenie ma Wasze przygotowanie do poszukiwań – czy będziecie wiedzieć, czego szukacie, gdzie i kto będzie mieć wiedzę.

Zebrane informacje uporządkujcie i dokonajcie selekcji pod kątem wykorzystania. Postawcie się na miejscu osób rozwiązujących test/quiz.

3.      Tworzenie pytań

Przeanalizujcie zgromadzony materiał. Zastanówcie się, w jaki sposób postawić pytania, jak sformułować właściwą odpowiedź. Ważne jest też, jakie odpowiedzi – poza tą właściwą – umieścicie przy pytaniu. Powinny dawać do myślenia. Zastanówcie się, jakich informacji, obrazów Wam brakuje. Poszukajcie potrzebnych w archiwach, książkach, Internecie.

4.     Zadbanie o prawa autorskie

Dobry obyczaj i poszanowanie prawa nie pozwala by cudze informacje, zdjęcia, muzykę, video – podać jako własne. W tym wypadku dotyczy to zwłaszcza podpisywania grafiki, z której korzystacie. Zawsze podawajcie źródła. Poszukajcie zasobów w domenie publicznej lub opublikowanych na wolnych licencjach, których możecie użyć bezpłatnie i legalnie.

5.     Przygotowanie cyfrowej wersji quizu/testu

Przygotujcie quiz/test zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Kwietniowych Antypiratów. Zastanówcie się, czy powinniście postawić możliwość jednego rodzaju odpowiedzi czy różne opcje. Zadbajcie o wrażenia estetyczne odbiorców. Quiz/test zbyt ubogi, ale i zbyt przeładowany, robi złe wrażenie. Co przysłuży się najlepszemu odbiorowi quizu/testu? I wreszcie w jaki sposób udostępnić quiz/test.

 1. Akceptacja produktu

Pokażcie swoją pracę nauczycielowi, rodzinie, znajomym – zbierzcie opinie i komentarze. Dokonajcie poprawek. Zróbcie kopię zapasową.

7.Opublikowanie pracy

Wasz zespół, niezależnie od pełnionych ról i realizowanych zadań przy realizacji projektu, odpowiedzialny jest za efekt końcowy. Ważne by Wasz quiz/test zobaczyli i rozwiązaki koledzy z klasy, inni rówieśnicy, rodzice, czy nauczyciele. Zadbajcie o promocję.


Efekt końcowy, czyli test lub quiz
powinien zawierać:

 1. Tytuł quizu/testu.
 2. Minimalnie 5 a maksymalnie 10 pytań związanych z wybranym zagadnieniem. Pierwsze pytanie o dane rozwiązującego quiz/test i ostatnie pytanie to gwiazdki przyznane za test przez osoby go rozwiązujące (czyli w sumie 7-12 pytań).
 3. Punktację do pytań (pierwsze i ostatnie pytanie niepunktowane).
 4. Poprawne odpowiedzi.
 5. Oznaczenie logiem Kwietniowych Antypiratów.
 6. Inspirującą grafikę.

Test/quiz należy udostępnić Organizatorowi z możliwością edycji.

 

ŹRÓDŁA

Z czego korzystać? Nie zamykamy Wam drogi do samodzielnych poszukiwań. Przedstawiamy przykładowe, użyteczne strony internetowe, bazę danych, czyli zestawienie materiałów na temat własności intelektualnej i praw autorskich, z których Antypiraci już korzystali.

Pamiętajcie o konieczności respektowania praw autorskich, upewnieniu się, że legalnie wykorzystujecie cudze dzieło – grafikę lub fotografię. Sprawdzajcie, które spośród używanych przez Was materiałów z sieci, udostępniane są na zasadzie wolnych licencji. Skrupulatnie notujcie źródła swoich informacji i grafiki - szanujący się Kwietniowy Antypirat nie może naruszać prawa.

 

EWALUACJA

Poniżej w tabeli przedstawione są kryteria oceny całego przedsięwzięcia. Pamiętajcie także, że istotna będzie Wasza samoocena i opowieść o tym: jak przebiegała współpraca, jak podzieliście zadania, jak oceniacie własne zaangażowanie i kolegów z zespołu, czego się nauczyliście, jakie zdobyliście umiejętności. Ważne także, co zrobilibyście inaczej i do czego może przydać się Wam w przyszłości doświadczenie tworzenia testu/quizu.

Kryteria oceny Waszej pracy:


Poziom osiągnięć

EKSPERT

ZAAWANSOWANY

ROZWIJAJĄCY SIĘ

POCZĄTKUJĄCY

LICZBA PUNTKTÓW

10 -8
celujący

7-6
bardzo dobry

5-4
dobry

3-1
dostateczny

Wykorzystana wiedza

 

(0-3)

 

Bardzo dobrze znają zagadnienia związane z normami, stawiają właściwe pytania, w rozwiązaniu quizu podają wyjaśnienia do poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz źródła, do których można sięgnąć, aby pogłębić wiedzę.

Zaprezentowali dużo informacji. Nie do ”zagięcia”.

Dobrze znają zagadnienia, o które pytają. W rozwiązaniu quizu/testu wyjaśnione, dlaczego odpowiedź jest poprawna/niepoprawna.

Znają zagadnienia związane z normami, poprawnie posługują się terminologią. Pytania postawione w prosty i oczywisty sposób. Mało rozbudowana część zawierająca objaśnienia poprawnych odpowiedzi.

Zachowana poprawność stylistyczna i ortograficzna

Przygotowali test/quiz składający się z 5-10 pytań nawiązujących do tematu. Nie zawsze jest oczywiste, którą odpowiedź wskazać jako poprawną.

 

Strona techniczna

 

(0-3)

 

Test/quiz zawiera celowo i świadomie wykorzystane elementy grafiki związane z tematem. Źródła grafiki podane we właściwych miejscach i poprawnie opisane.

W wyjaśnieniach odpowiedzi podane źródła do dodatkowych informacji.

Zastosowana grafika tła/nagłówka dostosowana do tematyki quizu/testu. Grafika przy pytaniach nie sugeruje odpowiedzi. Podane źródła grafiki. Możliwość sprawdzenia poprawnej odpowiedzi.

 

Test/quiz składa się z pytań różnego rodzaju. Zmienione kolory, wykorzystane elementy grafiki. Zawiera logo Kwietniowych Antypiratów.

Test/quiz zawiera pytania tylko jednego rodzaju. Jest przyznana punktacja. Brak grafiki. Brak loga Kwietniowych Antypiratów.

 

Wrażenia estetyczne

(0-2)

 

Qui/test ma nagłówek dostosowany do tematyki, a pytaniom towarzyszy grafika.

Qiuz/test posiada specjalnie przygotowany nagłówek, a kolorystyka jest do niego dopasowana.

Quiz/test posiada nagłówek pobrany z szablonu.

Quiz/test zachowuje oryginalny wygląd szablonu.

Ocena pracy zespołowej (ocenia nauczyciel prowadzący grupę)

(0-3)

Każdy coś wniósł do pracy zespołu. Rozdzielono zadania. Udało się pokonywać trudności.

 

Każdy coś wniósł do pracy zespołu. Rozdzielono zadania. Największa praca i mobilizacja wystąpiła przed zakończeniem.

 

 

Zaplanowano pracę. Nie wszyscy dostali zadania na miarę możliwości lub oczekiwań.

 

 

Mobilizować musiał nauczyciel.

 

Zaplanowano pracę. Grupa sporadycznie pracowała zespołowo.

Mediana punktów przyznanych przez  odbiorców

(0-2)

9-10

7-8

5-6

1-4

Liczba prac, które zespół rozwiązał i ocenił

(0-2)

wszystkie quizy/testy innych zespołów

co najmniej 70%

co najmniej 50%

mniej niż 30%

 

UWAGI KOŃCOWE

Nie ma pracy, która nie miałaby w sobie radości, tajemnicy i zachęty.  Ciekawe, co ważnego wydarzyło się Wam podczas realizacji projektu? Jakie problemy udało się rozwiązać? Co odkryliście? 

Podsuwamy Wam narzędzie do autorefleksji:

 1. CO MAM? Co się wydarzyło? Co zrobiłam/Em? Co zamierzałam/Em osiągnąć? Czy się udało? Co dobrego/złego w tym było?
 2. CO Z TEGO WYNIKA? Co w tym najważniejszego? Czego się nauczyłam/em? Co jeszcze muszę wiedzieć/umieć?
 3. CO DALEJ MOGĘ ZROBIĆ? Co mogę zrobić? Co bym chciała/chciał zrobić? Jakie mogą mieć efekty kolejne kroki?

 

Państwo - Opiekunowie zapewne będziecie mieli zadanie ocenić  interdyscyplinarną pracę. Ale też najlepiej wiecie, czy oceniać z języka polskiego, historii itp. Zapewne też macie przekonanie, że uczniowie powinni wyniki swojej pracy opublikować. Będą mieli wówczas sposobność by opowiedzieć o tym, co się udało, a co zrobiliby inaczej.

Planując z zespołami pracę metodą Webquest umówcie się od razu na "kamienie milowe", czyli terminy wykonania poszczególnych etapów działań. Zmobilizujecie zespoły do poważnego potraktowania pracy, pokazując, że i dla Was ma ona znaczenie. Zapobiegniecie także szaleństwu na ostatnią chwilę - choć tego wyeliminować się nie da.

Na zakończenie - powinno też paść pytanie - na ile zmieniło się postrzeganie norm związanych z korzystaniem z cudzej własności intelektualnej? Czy te normy są potrzebne? Czy stanowią utrudnienie czy ułatwienie dla użytkowników? Czy są potrzebne autorom? Komu najbardziej się przydają?2020

23 kwietnia 2020 rok


Finał IV edycji akcji Kwietniowi Antypiraci

Dzisiaj w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia), rozpoczynamy świętowanie finału IV edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci. Finał potrwa do 26 kwietnia, kiedy przypada Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Swoje działania Kwiteniowi Antypiraci rozpoczęli już w styczniu tego roku pod hasłem:
Pomysł na tegoroczną edycję akcji był taki, aby powołać międzyszkolny ogólnopolski zespół, który pracując zdalnie metodą projektu, stworzy wspólną prezentację na temat obowiązków i praw wynikających z zapisów o prawach autorskich, a także dotyczącą legalnego korzystania z utworów, zasobów wiedzy i informacji oraz wykorzystania wolnych licencji. Utworzyliśmy w tym celu w wirtualnej przestrzeni miejsce, do którego dostęp online miały zespoły przystępujące do akcji. Placówki zgłaszające swój akces do Kwietniowych Antypiratów można zobaczyć na naszej wirtualnej mapie (poniżej👇).
Kiedy z początkiem marca zespoły rozpoczęły prace projektowe, sytuacja epidemiologiczna nieco „przycięła” nasze plany. Tym serdeczniej gratulujemy i tym bardziej jesteśmy dumni z zespołów i regionalnych koordynatorów akcji z tych szkół i placówek, którym udało się wykonać dodatkowe zadanie w tym niełatwym czasie.
W wyniku ogólnopolskiej międzyszkolnej współpracy powstała prezentacja wyjaśniająca, czym są dzieła/utwory, kto może być ich autorem oraz w jaki sposób można legalnie i etycznie korzystać z dostępnych zasobów. Ta wiedza jest ważnym elementem edukacji rozwijającej kompetencje informacyjne naszych uczniów, tak ważne w funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

👉TUTAJ  zobacz jak wygląda prezentacja, która powstała jako wynik pracy zdalnej w ogólnopolskim międzyszkolnym zespole

👉PRZEWODNIK zawierający komentarze do poszczególnych slajdów pomoże w jej interpretacji i przedstawieniu na terenie własnej szkoły/placówki 


Kto  dołączył?


W realizacji zadań pomocne były źródła :

21 kwietnia 2020 roku

Kwietniowi Antypiraci,


Zbliżają się ważne dla nas dni – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) i Światowy Dzień Własności Intelektualnej (26 kwietnia). Tak się złożyło, że wyprzedziliśmy rzeczywistość i pracę zdalną rozpoczęliśmy jeszcze przed zamknięciem szkół – pracowaliśmy w międzyszkolnym ogólnopolskim zespole, tworząc wspólną prezentację. Nie obyło się bez trudności w sytuacji, gdy nauka przeniosła się do sieci. Tym goręcej gratulujemy zespołom, którym udało się zrealizować zadanie. 23 kwietnia wszyscy będą mogli zobaczyć efekty.

19 lutego 2020 rok

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. W  numerze 2/2020 "Biblioteki w Szkole"  dr Agata Arbakus pisze o roli biblioteki szkolnej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia. Wypowiedź zawiera ważne z "antypirackiego" punktu widzenia stwierdzenia: 
Bardzo ważnym zagadnieniem w procesie zdobywania wiedzy przez ucznia są tematy dotyczące wykorzystania informacji, a przede wszystkim ich poprawnego wyszukiwania, analizy i selekcji, ale także ich legalnego użytkowania. Problematyka ta jest powiązana ze znajomością prawa autorskiego, licencji Creative Commons oraz otwartych zasobów edukacyjnych. Na tym etapie nauczania uczeń powinien znać powyższe zagadnienia, które w kolejnych etapach nauki lub pracy zawodowej będą przydatne.

       Rola kompetencji informacyjnych we współczesnych społeczeństwach systematycznie wzrasta, dlatego warto je rozwijać już od szkoły podstawowej. Kwietniowi Antypiraci w rozrywkowej formie kształtują postawę odpowiedzialnego i świadomego użytkownika informacji i dóbr kultury.

23 stycznia 2020 roku

W tym roku z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) oraz Światowego Dnia Własności Intelektualnej
(26 kwietnia) zapraszamy do  pracy online metodą projektu przy tworzeniu wspólnej prezentacji. Tematyka powróci do podstaw dotyczących praw autorskich – przypomnimy sobie najważniejsze pojęcia i zasady.

Aby wziąć udział w naszym międzyszkolnym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, należy:
 1.               Powołać szkolny zespół do realizacji projektu.
 2.         Założyć konto Gmail zespołu.
 3.         Wypełnić 👉 ankietę👈, która jest deklaracją przystąpienia szkoły/placówki do projektu.
 4.        Wypełnić 👉zgłoszenie👈 regionalnego koordynatora projektu.
 5.        Wybrać  jeden slajd prezentacji, nad którym zespół będzie pracować.
 6.        Oznaczyć  go nazwą lub logotypem swojej szkoły/placówki.
 7.        Pracować nad tematem wskazanym w slajdzie i zamieścić informacje w syntetycznej formie w terminie 1 – 31 marca 2020 r.
 8.      Zaprezentować efekt wspólnej pracy zespołów w swojej placówce między 20  a 27 kwietnia 2020 r.
 9.        Udokumentować  wydarzenie, o którym jest mowa w punkcie 8.
 10.  Przesłać sprawozdanie do 8 maja 2020 r. na adres mailowy: kpcenbibliotekapedagogiczna@gmail.com 
 • Do akcji mogą przystąpić również uczestnicy, którzy nie wezmą udziału w działaniach projektowych. W tym wypadku dotyczy ich wypełnienie deklaracji przystąpienia do akcji w postaci 👉 ankiety👈 oraz realizacja zadań opisanych w punktach 8-10.
 • Ponieważ do opracowania w prezentacji jest 16 slajdów, może powstać kilka prezentacji realizowanych przez zgłoszone zespoły. 
 • Wszystkie prezentacje zostaną umieszczone na stronie akcji.
 • Do przygotowania slajdów 2 – 8 zgłaszają się zespoły, w skład których wchodzą uczniowie klas 4-6, natomiast do slajdów 9-16 uczniowie klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych.
 • Dostęp do tworzenia prezentacji zespół otrzymuje na swój adres gmail po wypełnieniu ankiety.
 • Ostatecznej korekty prezentacji dokona koordynator krajowy akcji Kwietniowi Antypiraci 2020.
 • Uczestnicy, którzy nie wezmą udziału w pracach projektowych, przedstawiają w swojej szkole w terminie 20-27 kwietnia 2020 r. wybraną ze strony Kwietniowych Antypiratów prezentację.
 • Wszystkie szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci 2020.
 • Opiekun zespołu zadaniowego w danej szkole (nauczyciel) otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w akcji jako formie doskonalenia zawodowego.
 • Na adres opiekuna zespołu zostaną wysłane certyfikaty uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci 2020, na których koordynator wpisze nazwiska uczestników i uroczyście wręczy certyfikaty po dokonaniu prezentacji.
👉TUTAJ  zobacz jak będzie wyglądać prezentacja

👉TUTAJ pobierz plakat

2 komentarze:

 1. Proszę napisać, które slajdy "przynależą" do szkół ponadpodstawowych?
  W powyższej instrukcji jest mowa o 12 slajdach, w zgłoszeniu jest mowa o 10, a w części mówiącej które slajdy dla których szkół - o 16...
  Proszę o zweryfikowanie i szybką odpowiedź :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za zwrócenie uwagi. W ankiecie zgłoszeniowej też naniesione zostały numery slajdów. Te, których brakuje, są zajęte.

   Usuń