Edukacja w Cyfrowym Wymiarze

2019
EDUKACJA W CYFROWYM WYMIARZE
25 marca
"Kodowanie, programowanie, rozszerzona rzeczywistość"


  

Informacje o naszym przedsięwzięciu pojawiły się w mediach:


2018

23 kwietnia
Edukacja w Cyfrowym Wymiarze
Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie

2017

11 i 12 maja

Edukacja w Cyfrowym Wymiarze

    Programowanie czas zacząć


Stale zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna wymaga od nas elastyczności oraz ciągłego podnoszenia swoich kompetencji medialnych. Z badania Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku wynika, że:
  •      komputery znajdują się w 94,6 % polskich gospodarstw domowych z dziećmi w wieku szkolnym, a 91,5% posiada także dostęp do Internetu.
  •      umiejętność programowania deklaruje zaledwie 8,8% obywateli polskich i odsetek ten nie zmienia się w czasie (jeszcze w 2007 roku wynosił 8,7%).

Rankingi dotyczące kompetencji komputerowych stawiają Polskę na końcowych pozycjach, co jest niepokojące i sprawia, że edukacja informatyczna wymaga niezwłocznego działania.

Wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia i pogłębienia wiedzy z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych współpracujemy z wiodącymi na rynku interaktywnych pomocy dydaktycznych jednostkami i promujemy nowoczesne rozwiązania, czego przykładem była nasza majowa konferencja. Honorowym patronatem konferencję objął Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W czasie konferencji prezentowane były nie tylko roboty, ale także nauka programowania bez komputera dla najmłodszych. Spotkania warsztatowe prowadzili trenerzy programu Mistrzowie Kodowania.  Prezentowana była realizacja podstawy programowej w zakresie nauki programowania z robotami: Finch, Photon, Edison, Ozoboty.

Przykłady z całego świata pokazują, że nauka podstaw programowania jest możliwa już od wczesnych etapów nauczania i to właśnie wówczas przynosi najlepsze efekty. Choć polska podstawa programowa dla zajęć komputerowych w szkole podstawowej przewiduje lekcje dotyczące rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera, to dość rzadko sprowadzają się one do nauki programowania nawet w najprostszych językach.

Wszystkie te przesłanki wskazują wyraźnie, że dla dokonania realnego postępu w systemie edukacji konieczne jest wsparcie rozwoju umiejętności dzieci, a nie tylko wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt IT. Taki właśnie cel stawiamy przed sobą.                  My od programowania zdążyliśmy się uzależnić. Na konferencji będziemy prezentować sposoby zachęcania w szkołach do uczenia się programowania oraz realizowania nauczania tego zagadnienia zgodnie z nową podstawą programową. Będziemy popularyzować wykorzystanie programowania na różnych przedmiotach, zwłaszcza humanistycznych.
Zaplanowaliśmy interaktywne wykłady, które stanowić mają źródło inspiracji do prowadzenia zajęć i lekcji. Przekażemy informacje dotyczące rozwiązań technologicznych możliwych do wdrożenia w szkołach w ramach nauczania programowania i służące rozwijaniu myślenia komputacyjnego.


Rozwijać naukę programowania, logicznego i kreatywnego myślenia pomogą nam:

  • Robot Photon - pierwszy polski interaktywny robot, który rozwija się razem z dzieckiem, ucząc je programowania. Każdy egzemplarz wyposażony jest w sensory pozwalające mu widzieć, słyszeć, odczuwać dotyk, odróżniać ciemność od światła, mierzyć odległość i nie tylko. Język programowania używany przez robota zainspirowały Scratch oraz Google Blockly, dzięki czemu opanować mogą go nawet najmłodsi.
  • Robot Edison można go programować za pomocą graficznego opartego na ikonach języka programowania EdgWare. Programy są pobierane do Edisona za pomocą kabla, który podłącza się do gniazda słuchawek w tablecie. Edison pozwala na podłączanie klocków LEGO. Wykorzystując serię Technics, możemy budować realistyczne pojazdy i maszyny. Używając ośki, patyczki, krzyżaki, koła, gąsienice oraz inne łączniki - zamieniamy Edisona w dowolny model.
  • OzoBot - robot idealny do szkolnych zadań dydaktycznych związanych z informatyką i robotyką. Zdobywca głównych nagród w kategorii "Best Robot" na światowych targach w USA: "Consumer Electronics Show" w 2015 r. i "International Toy Fair" w 2014 r. OzoBot rozpoznaje odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podąża ich śladem. Za pomocą kredek lub flamastrów możemy w prosty sposób napisać pierwszy program. Te same komendy można również zaprogramować używając platformy OzoBlockly: po stworzeniu kodu wystarczy przyłożyć OzoBota do monitora, aby przesłać mu kod.
  • Roboty Finch - niewielkie urządzenia przypominające kształtem mysz komputerową. Służą przede wszystkim do nauki programowania. Z pomocą Fincha można opanować podstawy programowania w różnych językach i środowiskach programistycznych, a przede wszystkim uczyć się myśleć logicznie i kreatywnie, znakomicie się przy tym bawiąc. Naukę programowania z Finchem można zorganizować indywidualnie lub grupowo.
  • Scottie Go!  -  innowacyjna gra do nauki programowania dla najmłodszych. Jest połączeniem realnych, kartonowych klocków służących do pisania przez graczy programów oraz aplikacji pozwalających zeskanować te programy i przekształcić je na ruch i zachowanie Scottiego oraz poznanych w grze innych bohaterów. W dziesięciu modułach w wersji edukacyjnej i siedmiu w wersji dla użytkowników domowych na graczy czeka szereg zadań o rosnącym poziomie trudności, które pozwalają uczniom i nauczycielom sprawnie rozwijać kompetencje w zakresie programowania.
  • Mistrzowie Kodowania -  program , który od września 2013 roku na specjalnych szkoleniach z podstaw programowania zgromadził 1300 pedagogów z całej Polski. Dołącz do tego grona!

Na konferencję zapraszamy do siedziby Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli                    we Włocławku, ul. Nowomiejska 15 a.


PROGRAM KONFERENCJI                                                              Zgłoszenia: m.brewczynska@cen.info.pl  tel.: 54-231-33-42 wew. 19 lub 31201621 kwietnia 2016 r.  w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - V edycja konferencji „Edukacja w cyfrowym wymiarze”.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Na konferencji została zaprezentowana Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna EDUPOLIS. To innowacyjna platforma edukacyjna, w skład której wchodzi kilkanaście modułów, które zapewniają dostęp nie tylko do materiałów dydaktycznych, ale także narzędzi i aplikacji ułatwiających organizację pracy uczniów i nauczycieli.

Dla uczestników konferencji udostępniono punkt informacyjny, gdzie można było uzyskać informacje z zakresu działania platformy, sposobu logowania, zasad korzystania itp.

Program konferencji

• godz.   9.30-10.00    Rejestracja uczestników.
• godz. 10.00-10.10    Powitanie gości. 
• godz. 10.10-10.40    Czy inwestowanie w technologie informacyjno-komunikacyjne pomaga w nauce? Jolanta Gałecka, Ekspert ds. Edukacji, Young Digital Planet.
• godz. 10.40-11.00 Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna – przestrzeń dla ucznia i nauczyciela; Ryszard Rumiński, Dyrektor Departamentu Informatyzacji UM WK-P. 
• godz. 11.00-11.30  Sposób na multilekcję – prosty przepis na wykorzystanie zasobów kujawsko–pomorskiej platformy edukacyjnej; Sebastian Wasiołka, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Young Digital Planet; Magdalena Brewczyńska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
• godz. 11.30-11.45  Lekcja interaktywna, czyli efektywnie i efektownie w edukacji – wideokonferencja; Karina Caban, Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku.
• godz. 11.45-12.10   Gramy z regionem – wirtualna gra po regionie kujawsko–pomorskim; Agata Safian, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
• godz. 12.10-12.30  Szkoła w chmurze – sposób na nowoczesne zarządzanie pracą szkoły; Magdalena Brewczyńska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  we Włocławku.
• godz. 12.30-12.40 Podsumowanie konferencji; Grażyna Troszyńska, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.2015
28 kwietnia 2015 r. w CK Browar B odbyła się czwarta edycja konferencji "Edukacja w cyfrowym wymiarze".

Honorowym patronatem konferencję objęli: Joanna Kluzik – Rostkowska,  Minister Edukacji Narodowej; Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji; Domicela Kopaczewska, Poseł na Sejm RP oraz Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jak ważne jest upowszechnianie wiedzy o możliwościach stosowania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia dzieci i młodzieży,  podkreślali w swoich wystąpieniach goście konferencji: Domicela Kopaczewska, Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Sławomir Kopyść, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Wyniki badań opinii światowych autorytetów, doświadczenia rozwiniętych krajów są jednoznaczne: nowoczesne technologie, umiejętnie zastosowane, rewolucjonizują proces edukacji.
Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych i nowoczesnych elektronicznych narzędzi pomiarowych rozwijają w uczniach kreatywność, ciekawość, wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Znalazło to odzwierciedlenie w wystąpieniach prelegentów.
O rosnącej roli zaawansowanych kompetencji cyfrowych, podczas konferencji mówił Tomasz Napiórkowski, reprezentujący Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Podkreślił m.in. znaczenie umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.
Założenia tzw. ustawy podręcznikowej oraz zagadnienia związane z wprowadzaniem  e-podręczników omówił Janusz Krupa, Naczelnik Wydziału Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez naukę kodowania w swoim interaktywnym wykładzie przedstawiła koordynatorka Projektu Mistrzowie Kodowania, Iwona Brzózka-Złotnicka. Dzięki nauce programowania dzieci nabywają kluczowe umiejętności cyfrowe, ale, co równie ważne, uczą się pracy w grupie, nawiązywania relacji z innymi ludźmi, wyciągania wniosków z popełnianych błędów. Nauczyciele natomiast zdobywają nowe kwalifikacje, które mogą wykorzystać na własnych zajęciach.
E-projekty realizowane w województwie kujawsko-pomorskim jako szansę na rozwój innowacyjnej edukacji w naszym regionie zaprezentował Ryszard Rumiński, Dyrektor Departamentu Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Tablica interaktywna jako środek dydaktyczny, to temat wystąpienia Arkadiusza Stefana, konsultanta edukacyjnego SMART IRS, a o nowoczesnym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem cyfrowego laboratorium mówił Łukasz Barski, specjalista PASCO.

W drugiej części konferencji uczestnicy mieli możliwość eksperymentowania na przygotowanych stanowiskach - gdzie teoria stała się praktyką. Zainteresowani pracowali z czujnikami pomiarowymi, wybierali się w podróż na Marsa i Wenus podczas pracy z tablicą interaktywną. W mobilnej bibliotece pedagogicznej tworzone były multimedialne materiały dydaktyczne. Istniała także możliwość zapisania się do tej nowoczesnej książnicy i uzyskania dostępu do jej bogatych zbiorów. W strefie Mistrzów Kodowania uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się ze stosowanymi w programie innowacyjnymi rozwiązaniami dydaktycznymi oraz wspólnie poszukiwać nieszablonowych rozwiązań. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji edukacji. Jest akredytowaną wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli, gdzie prowadzone są zajęcia dla nauczycieli i uczniów, które cieszą się dużym zainteresowaniem.


2014


W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 17 czerwca 2014 r. odbyła się III konferencja z cyklu „Edukacja w cyfrowym wymiarze”.
W części wykładowej prelegenci prezentowali zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci, z korzystaniem z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym oraz zastosowania konkretnych narzędzi i zasobów ogólnopolskich programów edukacyjnych na przykładzie Inicjatywy Edukacyjnej KURSOR i projektu MAPPTIPE. Dzielili się także dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania TIK w szkole. W sesji warsztatowej uczestnicy konferencji mieli możliwość doskonalenia umiejętności cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, tablic interaktywnych, pilotów i tabletów, aplikacji mobilnych i zasobów on - line podczas zajęć dydaktycznych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom i uczestnikom. Mamy nadzieję, że zaproponowana formuła Konferencji odpowiadała Państwa oczekiwaniom i zachęci do udziału w kolejnych działaniach planowanych w ramach popularyzacji wykorzystania TIK w nauczaniu. 2013


3 kwietnia 2013 r. w siedzibie KPCEN, ul. Nowomiejska 15 a. 

„Edukacja w cyfrowym wymiarze" – czyli jak wdrażać nowatorskie pomysły w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, projektów multimedialnych i urządzeń. 

Program konferencji:

•    9.30 – 10.00   Rejestracja uczestników
• 10.00 – 10.15   Otwarcie konferencji – Wojciech Ziółkowski (Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji we Włocławku)
• 10.15 – 10.45    Filmoteka Szkolna na lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych – Anna Mirska - Czerwińska (Szef działu programów edukacji kulturalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej)
• 10.45 – 11.15   Technologia napędza edukację –  Marcin Sprigner (Gammanet, Google Apps for Education)
• 11.15 – 11.45   Jak budować potencjał edukacyjny urządzeń mobilnych? – Elżbieta Pryłowska - Nowak (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie)
•  11.45 – 12.00   Przerwa kawowa
• 12.00 – 12.30   Z życia Cyfrowej Szkoły – przykłady dobrych praktyk – Andrzej Nowacki  (Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie)
•  12.30 – 13.00   Mądra transformacja edukacji  –  Arkadiusz Stefan (Certyfikowany Konsultant Edukacyjny SMART, Image Recording Solutions)
•  13.00 – 13.20   Prawo autorskie w kontekście otwartych zasobów edukacyjnych w szkole – Magdalena Brewczyńska (Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku).

2 komentarze: