czwartek, 30 kwietnia 2020

Co można robić w domu?

Nadchodzący weekend to ważne z punktu widzenia wychowania patriotycznego dni: Święto Pracy, Dzień Flagi oraz rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
.

Tę ostatnią postanowiliśmy uczcić, tworząc zadanie na platformie Learning Apps. Namalowane w setną rocznicę wydarzenia dzieło Jana Matejki, jak to Mistrz miał w zwyczaju na obrazach na temat ważnych wydarzeń naszej historii, przedstawia "plątaninę" osób w pamiętnych pozach i z symbolicznymi przedmiotami w dłoniach. W rozpoznaniu kto jest kim, pomoże nam strona Włącz Polskę. Później możecie się sprawdzić, wykonując nasze zadanie.

👉SPRAWDŹ SIĘ👈

Learning Apps to platforma znana od dawna. Czy znacie wszystkie jej funkcjonalności? Przypomnimy je tutaj w pierwszych dniach maja. Mogą być bardzo przydatne w zdalnej edukacji.
 obraz: Jan Matejko. Konstytucja 3 maja (obraz z 1891 r.); źródło Wkimedia Commons

wtorek, 28 kwietnia 2020

Co można robić w domu?


Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy marcu tego roku, nieznana, nieprzyjazna i nieprzewidywalna, wywołała znaczącą mobilizację środowiska oświatowego. Wobec imperatywu zdalnej pracy, nauczyciele i pracownicy naukowi pedagogicznych wyższych uczelni, praktycy i teoretycy edukacji, podejmują wzmożone działania  zmierzające do rozpoznania, zrozumienia pozwalającego na efektywne działanie. To nadzwyczajne zwarcie szyków obserwować można w mediach społecznościowych, gdzie pojawiło się wiele aktywności w grupach już istniejących. Powołano też sporo nowych grup.
Na facebookowym profilu EduAkcja już 11 kwietnia 2020 roku ukazała się informacja o wydaniu bezpłatnego ebooka: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele napisanego przez 13 autorów, przedstawicieli świata akademickiego, pod redakcją profesora Jacka Pyżalskiego z UAM w Poznaniu.
Uzupełnieniem książki, która powstała wszak w ekspresowym tempie jako efekt zdalnej współpracy  kilku polskich uczelni, jest dwuczęściowy webinar Edukacja zdalna okiem neurodydaktyka, podczas którego profesorowie Jacek Pyżalski i Marek Kaczmarczyk rozmawiają o wielu aspektach edukacji zapośredniczonej. Aspekt technologiczny jest oczywiście istotny, ale nie najważniejszy. Technologia jest tylko medium umożliwiającym nawiązanie kontaktu z uczniem i jego domem.
Ważne zdanie wypowiedziane przez profesora Pyżalskiego podczas poświęconemu wydanej publikacji spotkania online: „Edukacja nie  jest  tylko nauczaniem” znajduje odzwierciedlenie w ilustracji na okładce książki. Bo edukacja to coś więcej niż przekazywanie wiedzy, a technologia i narzędzia zdalnego nauczania są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Pod powierzchnią kryją się elementy, bez których  skuteczna edukacja ani zdalna, ani bezpośrednia, tradycyjna nie jest możliwa. Neurodydaktycy, a wśród autorów publikacji są przedstawiciele tej dziedziny, podkreślają, że w edukacji najważniejsze są relacje. Powinny być takie, aby uczniowie, którzy teraz szkołę i nauczyciela mają w swoim domu, mieli poczucie bezpieczeństwa. Obecnie w edukacji jest to najważniejsze. W sytuacji stresu nasze mózgi, a zwłaszcza hipokamp, odpowiedzialny za przyswajanie informacji, działa gorzej. Nauczyciele, wyznaczając uczniom zadania i oceniając rezultaty ich pracy, powinni mieć to na uwadze. Ważnym tematem podjętym w publikacji jest także dobrostan nauczyciela. Zadbajmy o siebie i własny komfort, tylko wtedy możemy być naprawdę skuteczni.
Czas pandemii to czas, gdy nie tylko przekazujemy uczniom informacje i wiedzę, to dobra okazja, aby pokazać jak się uczyć, jak być kreatywnym i twórczym oraz przekonać wychowanków, że edukacja to zjawisko wielopłaszczyznowe i całożyciowe.
E-book do pobrania: TUTAJ
Webinary: Cz.1 tutaj , Cz. 2. tutaj
na zdjęciu: fragment strony facebookowej EduAkcja

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Z historii regionu

Tuż przed wybuchem II wojny światowej pośród 68 tysięcy mieszkańców Włocławka 20% stanowiła społeczność żydowska. Hitlerowskie represje dotknęły ją szczególnie boleśnie. Tak jak w wielu polskich miastach, we Włocławku powstało getto żydowskie. Dzisiaj mija kolejna rocznica jego ostatecznej likwidacji. 27 kwietnia 1942 roku naziści wywieźli przetrzymywanych tu ludzi do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Upamiętniamy to wydarzenie i zachęcamy do poznania historii włocławskich Żydów (więcej TUTAJ).


👉SPRAWDŹ SIĘ👈

piątek, 24 kwietnia 2020

Co można robić w domu?

Piątą dobę trwa walka z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym, płoną tereny dawnej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Porozmawiajmy z naszymi dziećmi i uczniami o wartości przyrody i natury, od których jesteśmy teraz tak daleko, roli ekosystemów i ekologii w naszym życiu oraz potrzebie ich ochrony.
Katastrofa nad Biebrzą, widoczna nawet ze zdjęć satelitarnych, powoduje niszczenie terenów podmokłych. Po co nam bagna i torfowiska?

"Mokradła chronią zasoby wody, a ich niszczenie nasila negatywne skutki ocieplenia klimatu w skali lokalnej i globalnej oraz zaburza naturalny obieg wody w przyrodzie. Obszary podmokłe podtrzymują lokalne krążenie wody i są naturalnymi formami jej retencji. Funkcjonują jak klimatyzatory: w czasie suszy są jedynymi miejscami posiadającymi wodę i umożliwiającymi jej parowanie, a w efekcie krążenie w lądowych ekosystemach i powrót w postaci deszczu czy rosy. Parowanie sprawia też, że lokalnie robi się chłodniej, ponieważ proces ten pochłania ciepło z otoczenia. Jeżeli zaczynamy osuszać torfowiska, pola i łąki wysychają szybciej, zaczyna też brakować wody w rzekach i jeziorach. Zjawisko to można już zauważyć w wielu regionach Polski."
(Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku, 👉Czytaj całość)


Czy zadaliście młodym ludziom pytanie, co robią ze zużytymi maseczkami i jednorazowymi rękawiczkami chroniącymi nas przed koronawirusem? Czas pozostania w domu to też czas na zmianę nawyków: 

"Postępująca degradacja środowiska przekonuje, że być może warto pomyśleć o innych formach ekoedukacji, które nauczą poszanowania środowiska przyrodniczego. (…) Młode pokolenie jest tak zafascynowane wirtualnym światem, że często nie zna świata realnego. Dzieci potrafią zachwycać się gatunkami roślin i zwierząt na obrazkach, natomiast nie umieją podać nazwy drzewa rosnącego w pobliżu własnego domu. Bez bezpośredniego kontaktu z przyrodą prowadzącego do zrozumienia i zaakceptowania podstawowych mechanizmów w niej funkcjonujących trudno oczekiwać innego niż instrumentalne podejście do środowiska przyrodniczego." 

(dr LenaTkaczyk, KPCEN we Włocławku, 👉Czytaj całość)

Z najmłodszymi w ramach ekoedukacji możemy obejrzeć teatrzyk Kamishibai, a w nim 👉przygody Pingwina Pingo

zdjęcie: Dariusz Kowalczyk, źródło: Wikimedia Commons

czwartek, 23 kwietnia 2020

Finał IV edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci

Dzisiaj, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia), rozpoczynamy świętowanie finału
IV edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci. Finał potrwa do 26 kwietnia, kiedy przypada Światowy Dzień Własności Intelektualnej. 
Swoje działania 👉Kwiteniowi Antypiraci rozpoczęli już w styczniu tego roku pod hasłem:

 Powrót do źródeł (informacji)

Pomysł na tegoroczną edycję akcji był taki, aby powołać międzyszkolny ogólnopolski zespół, który pracując zdalnie metodą projektu, stworzy wspólną prezentację na temat obowiązków i praw użytkowników wynikających z zapisów o prawach autorskich, a także dotyczącą legalnego korzystania z utworów, zasobów wiedzy i informacji oraz wykorzystania wolnych licencji. Utworzyliśmy w tym celu w wirtualnej przestrzeni miejsce, do którego dostęp online miały zespoły przystępujące do akcji. Placówki zgłaszające swój akces do Kwietniowych Antypiratów można zobaczyć na naszej wirtualnej mapie 👉(TUTAJ).
Kiedy z początkiem marca zespoły rozpoczęły prace projektowe, sytuacja epidemiologiczna nieco „przycięła” nasze plany. Tym serdeczniej gratulujemy i tym bardziej jesteśmy dumni z zespołów oraz regionalnych koordynatorów akcji z tych szkół i placówek, którym udało się w tym niełatwym czasie oraz natłoku nowych powinności wykonać dodatkowe zadanie.
W wyniku ogólnopolskiej międzyszkolnej współpracy zespołów powstała prezentacja wyjaśniająca, czym są dzieła/utwory, kto może być ich autorem oraz w jaki sposób można legalnie i etycznie korzystać z dostępnych zasobów 👉(TUTAJ ZOBACZ PREZENTACJĘ). Ta wiedza jest istotnym elementem edukacji rozwijającej kompetencje informacyjne naszych uczniów, tak ważne w funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i sympatykom Kwietniowych Antypiratów, a zwłaszcza naszym patronom medialnym: czasopismom Biblioteka w Szkole i Dyrektor Szkoły, portalowi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz TVP3 Bydgoszcz.

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Co można robić w domu?zytamy czasopisma oświatowe dostępne online. To dobry moment, żeby nadrobić zaległości, których zapewne trochę się nagromadziło. Oczywiście nie wszystkie czasopisma udostępniają bezpłatnie swoje pełnotekstowe wersje. Te działające komercyjnie podlegają nieubłaganym prawom rynku i nie mogą sobie na to pozwolić. Dlatego skupiliśmy się na tych, które w całości i bez dodatkowych obwarowań są dostępne zdalnie, a jest ich co najmniej kilka. Tematyka artykułów zainteresuje nie tylko nauczycieli, ale również rodziców, szczególnie tych, którzy chcą lepiej rozumieć meandry edukacji. Polecamy Waszej uwadze:


W_Cyfrowej_Szkole - zaczynamy od tego tytułu, bo do dzisiejszych czasów jest bardzo adekwatny. Znajdziemy tu nie tylko teksty o narzędziach nowoczesnych technologii, ale również o tym, w jakim celu i w jaki sposób wprowadzać je do szkoły i wykorzystywać dla polepszenia edukacji. Uwaga - każdy numer jest do pobrania, wystarczy paskiem przesunąć stronę do dołu.

Hejnał Oświatowy - w krakowskim Hejnale, natrafiliśmy na bardzo aktualne stwierdzenie: "Zadanie kształtowania kompetencji przyszłości nie dotyczy tylko samych wychowanków, ale również nauczycieli sterujących procesem edukacyjnym" (M.Sula-Matuszkiewicz). Numery o wiodących tematach, na przykład: Pozytywny klimat szkoły, Kompetencje społeczne a rozwój osobowy nauczyciela, Szkoła rozwijająca samodzielność, kreatywność i innowacyjność, zainteresują wszystkich, którym bliskie są sprawy edukacji.

Meritum - otwórzmy, gdy chcemy poznać najnowsze, gorące edukacyjne trendy. Zawartość ostatniego numeru dostępna jest po prawej stronie ekranu. Starsze są w archiwum numerów, które na pierwszej stronie ma 2006 rok. Aby szybko dotrzeć do nowszych, wystarczy wpisać poszukiwany rocznik w małe okienko u góry tabeli.

Biuletyn_Pilskiej_Oświaty - a w nim wiele tekstów przygotowanych przez nauczycieli praktyków opisujących krok po kroku swoje działania. Na czas zdalnego nauczania czytelnicy otrzymali 👉 specjalny numer interaktywny

Gdyński Kwartalnik Oświatowy - elektroniczna wersja cenionej w środowisku publikacji. Na stronie internetowej znajdujemy na razie trzy numery, ale zawartość wszystkich godna polecenia dla nauczycieli i rodziców.

UczMy - Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy, o którym pisaliśmy kilka postów wcześniej TUTAJ

piątek, 17 kwietnia 2020

Co można robić w domu?

Za tydzień Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, ale też zbliża się majowy weekend, podczas którego większość czasu spędzimy w domu. Dlatego poszperaliśmy w naszej wirtualnej czytelni i polecamy książki, które mogą się stać lekarstwem dla umysłu oraz duszy.


Dla naszych zarejestrowanych użytkowników oferujemy bezpłatny dostęp  24/7.
 Kod dostępu otrzymasz, pisząc na adres mailowy ✉wypozyczalnia@cen.info.pl

czwartek, 16 kwietnia 2020

Bądźmy tego dnia razem


W nadchodzącą niedzielę, 19 kwietnia, przypada 77 rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Bądźmy tego dnia razem w akcji Żonkil. Możemy w domu wykonać papierowego żonkila- symbol pamięci o Powstaniu i wirtualnie zaangażować się w akcję, umieszczając w mediach społecznościowych zdjęcie gotowego żonkila z hasztagami #ŁączynasPamięć oraz #AkcjaŻonkile.

Ze strony Muzeum POLIN wystarczy pobrać szablon, wydrukować go i złożyć, pomocna może być również wideoinstrukcja dostępna razem z szablonem dostępnym TUTAJ.
źródło obrazka:pixaby.com

środa, 15 kwietnia 2020

Co można robić w domu?

Dzisiaj propozycja dedykowana  nauczycielom bibliotekarzom w sposób szczególny. Zajrzyjmy do wydawanych w naszym środowisku czasopism online. Najnowsze numery Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Dialogów Bibliotecznych pochodzą jeszcze sprzed ery koronawirusa. 

Ósmy rocznik BNB (2019/8) za temat przewodni ma Niepodległą. Warto jednak do niego wrócić planując pracę na kolejny rok szkolny bez #zostańwdomu, ponieważ zawiera na przykład ciekawe teksty dotyczące gier miejskich i ich miejsca w edukacji. 
W dwudziestym czwartym zeszycie Dialogów Bibliotecznych (2/2019) można przeczytać takie słowa:

"Zrewolucjonizował niemal każdą sferę ludzkiego życia. Stał się narzędziem edukacji, pracy, rozrywki i budowania sieci kontaktów społecznych. Internet – bo o nim mowa – niesie ze sobą wiele dobrodziejstw, jeżeli korzysta się z niego w sposób odpowiedzialny, celowy i bezpieczny."
Anna Marcol, "Bezpieczny Internet..."

Dziś to stwierdzenie jest chyba jeszcze bardziej aktualne niż pod koniec ubiegłego roku.
I wreszcie last but not least: Biblioteka w Szkole w nowej odsłonie - oczywiście wersja elektroniczna. Zespół redakcyjny wykonał iście tytaniczną pracę i oddał w ręce swoich prenumeratorów naprawdę zasobny i ciekawy portal. Na pewno otrzymaliście już do niego kod dostępu, który jest gratisem do rocznej lub półrocznej prenumeraty czasopisma. Cóż, prawa rynku są bezlitosne, ale czeka bogactwo inspirujących treści, od których trudno się oderwać.

wtorek, 14 kwietnia 2020

Kwietniowy prezent od Ibuka

Kiedy marzymy o wyjściu z domu, to może Do Santiago z Emilią i Szymonem Sokolikami? Para młodych dziennikarzy szczegółowo opisuje swoją 27-dniową pieszą pielgrzymkę Camino de Santiago – Drogą Świętego Jakuba. Przemierzyli, tak jak tysiące, miliony pielgrzymów, niemal 800 kilometrów. W tej drodze duchowe i mistyczne przeżycia przeplatały się z całkiem prozaicznymi, a nawet trywialnymi. W ich opowieści napotkamy historię Kościoła, a w niej polskie ślady oraz praktyczne wskazówki, jak z Paryża (tanio!) przejechać do Saint-Jean u stóp Pirenejów.
"Jednym z charyzmatów Drogi Świętego Jakuba jest to, że stając się pielgrzymem, zgadzasz się na wszystko, co cię spotyka, przyjmujesz wszelkie trudności z pokorą godną średniowiecznych pątników, kontemplujesz zdarzenia i zgadujesz, czego święty Jakub chce cię przez to nauczyć." (fragment książki)

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni Ibuk Libra dla naszych zarejestrowanych czytelników wraz z kodami, które otrzymacie, wysyłając maila: wypozyczalnia@cen.info.pl

piątek, 10 kwietnia 2020

Co można robić w domu?

Dzisiejszy dzień - 10. rocznica katastrofy smoleńskiej - w wielu domach wywoła z pewnością dyskusje o polskiej historii. Dobrym dla nich tłem będzie, przygotowana i opublikowana w styczniu tego roku przez MEN, edukacyjna gra online Godność, wolność, niepodległość, dostępna na stronie https://niepodlegla.men.gov.pl/#/
Gra jest skierowana do uczniów, ale może stanie się pretekstem do rodzinnego spędzenia czasu w ten weekend? Na wejściu witają nas twarze czterech wybitnych postaci polskiej historii: Józefa Piłsudskiego, Wandy Rutkiewicz, Jana Pawła II oraz walczącej w szeregach Cichociemnych torunianki, Elżbiety Zawackiej.
Dzieciom z klas 1-3 wykonującym kolejne misje z pewnością powinni towarzyszyć rodzice, starsze rodzeństwo, dziadkowie (dziś oczywiście, jeśli na stałe mieszkamy razem, w przeciwnym razie to okazja do rozmów online). Spokojny przebieg gry, pojawiające się historyczne artefakty i fotografie otworzą przestrzeń do rozmów, wyjaśnień, dopowiedzeń. Maluchy - jeżeli podczas gry są wspomagane przez opiekunów -  dowiedzą się wiele o historii.
Starsi - sprawdzą i uzupełnią swoją wiedzę począwszy od roku 1918, a skończywszy na współczesności. Nie tylko uczniowie klas ponadpodstawowych, ale wszyscy zainteresowani, mają także szansę zwiedzenia wielokulturowego i wielowyznaniowego Lwowa, a także przyjrzenia się życiu w PRL-owskim bloku. Dla jednych będzie okazja do powspominania, a dla innych do zadziwienia się herbatą parzoną w szklance, pustymi półkami w sklepach i cudem motoryzacji - kultowym "maluchem".
na obrazku: główna strona gry

czwartek, 9 kwietnia 2020


Dzisiaj gramy!


Rozgrzewane doplaminą mózgi uczniów lepiej przyswajają wiedzę. Rozwiązując quizy, będą się bawić i sprawdzać stopień znajomości lektury "Harry Potter i Komnata Tajemnic". Natychmiastowa informacja zwrotna jest tym, co uczniowie bardzo lubią oraz dodatkowym motywatorem. Rzuć uczniom wyzwanie: udostępnij quiz o Harrym Potterze.
  1. Wejdź na stronę https://quizizz.com/join/
  2. Wpisz kod gry : 177643
  3. Wpisz swój nick
  4. Pojawi się zachęta do rejestracji w Quizizz, kliknij "Pomiń"
  5. Wciśnij START
  6. Graj 😁
źródło obrazka: pixaby.com

środa, 8 kwietnia 2020

Co można robić w domu?


Dzisiaj zachęcamy do wirtualnej lektury czasopism dla nauczycieli. Rozpoczynamy od tego, które jest nam najbliższe – Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego UczMy. Dwumiesięcznik jest redagowany przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku i ukazuje się od września 2013 r.
„UczMy” posiada numer ciągły wydawnictw i każdy egzemplarz obowiązkowy przesyłany jest do Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale - co w czasie #ZostańwDomu najważniejsze - posiada wersję cyfrową dostępną online (TUTAJ).
Najnowszy numer jest poświęcony życiu bez uzależnień, ale znajdziecie tu też artykuły związane z Rokiem Fizyki, dowiecie się, jak na swoich lekcjach prowadzą grywalizację nauczyciele z kujawsko-pomorskiego oraz czym jest vaping – nowa moda wśród uczniów.

wtorek, 7 kwietnia 2020

Co można robić w domu?

Miłośnicy książek i czytania w każdej postaci nawet w czas pozostania w domu nie będą się nudzić. Portale i strony internetowe prześcigają się, aby nam umilić życie. Od 16 marca 2020 roku 👉Unia Literacka organizuje na swojej facebookowej stronie specjalny "przeciwwirusowy" cykl spotkań „UL z książkami” z autorami i autorkami książek. Organizatorzy zapewniają, że UL będzie bzykał i brzęczał do końca epidemii, codziennie o godzinie 18.00.  Literatki i literaci specjalnie dla Was czytają, rozmawiają, wygłupiają się i walczą z problemami technicznymi na Facebooku. a „wirtualna sala spotkań” pomieści wszystkich chętnych. 
Jeśli przegapicie spotkania na żywo, to wszystkie nagrania znajdziecie na stronie Unia Literacka.

poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Co można robić w domu?


Jeśli cyfrowe zajęcia się znudzą, a zajrzymy na stronę https://polona.pl/, to na pytanie : co można robić w domu? znajdziemy odpowiedź w opublikowanej w 1943 roku niepozornej książeczce 100 zabaw dla wszystkich. W te zabawy
bawili się pewnie nasi pra- i prapradziadkowie. Zabawy będące całkowitą alternatywą dla kolorowego, cyfrowego świata są proste i nie wymagają szczególnych gadżetów. Na tym polega ich urok: "weź kilka kamyczków, pałeczek, kawałek sznureczka, kartkę papieru, użyj chusteczki, starego ołówka. To wystarczy w zupełności."

Pierwszy rozdział: "Zabawy w chwilach zupełnej samotności", dalej przechodzimy do zabaw w coraz większym gronie.
I co widzimy? Trochę zmieniła się ortografia, trochę pojęcie tego, czym jest bezpieczna zabawa. Poza tym – z niewielkimi wyjątkami – galeria pomysłów na zabawy przyjazne mózgowi: rozwijające zmysł słuchu, równowagi, sprawność manualną, myślenie matematyczne, logiczne i strategiczne, spostrzegawczość, pamięć i koncentrację, a wszystko okraszone dawką dopaminy, jaką wyzwala zabawa.

źródło obrazka: polona.pl

sobota, 4 kwietnia 2020

Co można robić w domu?

W ten weekend czytajcie najmłodszym. Wydawnictwo Olesiejuk przekazuje na ręce Rodziców, Nauczycieli, Cioć i Wujków, a także starszych  Braci i Sióstr  darmowy e-book dla najmłodszych, który pomoże im zrozumieć to, z czym mamy obecnie do czynienia. Zamieszczamy także informację od wydawcy:

"Kochani! Bardzo miło oddać w Wasze ręce darmową książkę elektroniczną, którą stworzyło wiele wspaniałych osób całkowicie za darmo. Nie myli Was wzrok - zilustrowała ją Ewa Podleś, którą znacie z naszych książeczek. My także wsparliśmy to przedsięwzięcie i teraz przekazujemy jego owoc Wam.
 Książka jest dla dzieci i dla tych, którzy potrzebują wytłumaczyć najmłodszym w sposób jasny, zrozumiały i przede wszystkim spokojny czym jest koronawirus i co robić, by się przed nim ustrzec.
Jednocześnie mamy do Was prośbę, drodzy Czytelnicy, Rodzice, Nauczyciele, Ciocie, Wujkowie, Bracia, Siostry - wszyscy! Zależy nam, by książka poszła w świat i by absolutnie każda osoba, która jej potrzebuje, miała świadomość, że istnieje taka inicjatywa.
 Pobierzcie PDF (link na dole) i czytajcie, gdzie tylko lubicie i gdzie dzieci czują się bezpieczne. Wyślijcie plik do kogo tylko chcecie. Niech się wieść niesie i szerokim strumieniem płynie do tych, którzy takiej książki potrzebują. Pomyślcie o paniach przedszkolankach z Waszego środowiska, o koleżankach i kolegach, którzy mają wokół siebie małe dzieci."
Link do pobrania publikacji: TUTAJ

piątek, 3 kwietnia 2020

Brodnica okiem historyka

W roku 2020 obchodzimy 100.Rocznicę Powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski.
 Z początkiem 1920 roku powróciły do Macierzy miasto Golub, Toruń, Brodnica, Bydgoszcz, Grudziądz.
Był to ostatni etap realizacji postanowień traktatu wersalskiego.

środa, 1 kwietnia 2020

Co można robić w domu?

Od rana był żart, ale teraz już na poważnie:
Zostań w domu i czytaj e-booki
Z powodu przedłużającej się kwarantanny oraz zamknięcia bibliotek stacjonarnych w całym kraju, zachęcamy do włączenia się do akcji  Zostań w domu i czytaj e-booki, która przypomina czytelnikom o możliwościach Wirtualnej Czytelni IBUK Libra i bezpiecznym dostępie do literatury w czasach COVID-19.
Od 31 marca 2020 r. przez okres 1 miesiąca Wydawnictwo Naukowe PWN dodatkowo udostępniło👉 pakiet 20 metodologicznych e-bookówZachęcamy do korzystania 👉Wirtualna CzytelniaIbukLibra
Nasi zarejestrowani użytkownicy otrzymają kody PIN umożliwiające dostęp do wirtualnej czytelni, pisząc na mail: wypozyczalnia@cen.info.pl

Poznaj prawdziwe zakończenie Gry o Tron


Portal biblioteki.pl donosi, że J.K.Rowling udzieliła wszystkim nauczycielom licencji na korzystanie z cyklu o Harrym Potterze w zdalnym nauczaniu.
A co z książkami innych autorów? – zapytuje polski portal i wyraża nadzieję, że pojawią się autorzy, którzy wezmą przykład z J.K. Rowling.
Jest już pierwsza odpowiedź na ten apel. Sprawę wziął sobie do serca autor innej bestsellerowej sagi Pieśń lodu i ognia, którą kinomaniacy znają jako Gra o tron. Mowa oczywiście o J.R. Martinie, który na swojej stronie internetowej opublikował obszerne fragmenty ostatniej części sagi z utęsknieniem oczekiwanej przez fanów. 👉TUTAJ możecie już dziś przeczytać  Sen o wiośnie.
źródło obrazka: pixaby.com