Kwietniowi AntypiraciKwietniowi Antypiraci startują w 2018 roku po raz drugi!

W tym roku naszą akcję patronatami medialnymi objęli: 


Zainicjowana w ubiegłym roku roku przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogólnopolska akcja ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy respektowania etycznego oraz legalnego korzystania z opublikowanych utworów (książek, filmów, muzyki, grafiki).

Do udziału zapraszamy biblioteki, szkoły, świetlice, organizacje pozarządowe, także inne lokalne instytucje.

Działania polegają na zorganizowaniu w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia - przedsięwzięć edukacyjnych związanych z książką, prawami autorskimi, etycznym i legalnym korzystaniem z utworów, upowszechnianiem idei domeny publicznej.

Aby wziąć udział w naszej akcji, wystarczy:

 1.    Zarejestrować się,
 2.   Przeprowadzić działania edukacyjne np.: lekcje, prezentacje dla uczniów, konkursy, wykłady (inspiracji możecie poszukać wśród materiałów zamieszczonych na blogu),
 3.  Przesłać fotorelację i/lub scenariusz przeprowadzanych działań na adres email: kpcenbibliotekapedagogiczna@gmail.com (maksymalny rozmiar załącznika 25MB) do 11 maja 2018 r.
Jakie są korzyści związane z uczestnictwem w akcji?

 • zaprezentujecie swoją placówkę i własne działania na krajowej mapie przedsięwzięcia,
 • będziecie kształtować postawy swoich uczniów i zachęcać do czytania,
 • połączycie w tej akcji działania, aby zyskały ogólnopolski wymiar,
 • otrzymacie materiały dydaktyczne, którymi możecie się zainspirować,
 • otrzymacie imienny certyfikat uczestnictwa w akcji jako organizatorzy wydarzenia.
W 2018 roku skupiamy się na czterech obszarach:  


 • legalnym korzystaniu z utworów,
 • udostępnianiu i ochronie własnej twórczości,
 • udzielaniu przez autorów licencji na wykorzystanie ich utworów,
 • legalnym dzieleniu się treściami na portalach społecznościowych.SPRAWOZDANIA 2017


WARSZAWA:

W dniu 21.04 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie odbył się uroczysty apel dla uczniów klas 1 – 3, podczas którego bibliotekarz Ewa Błachnio przedstawiła przygotowaną prze siebie prezentację multimedialną związaną ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Dotyczyła ona historii książki, jej form, roli jaką pełni w społeczeństwie oraz podstawowych praw autorskich. Uczniowie odpowiadali na przygotowany quiz o książce. Uczniowie klas 4- 6 podczas zajęć etyki realizowali temat dotyczący kradzieży intelektualnej.

BRZEZIE:
Zobacz relację


                                                                                             WŁOCŁAWEK:   Scenariusz zajęć


O akcji:

Kwietniowi Antypiraci Książkowi to zainicjowana w tym roku przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogólnopolska akcja mająca na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy respektowania legalnego oraz zgodnego z prawem korzystania z opublikowanych utworów (książek, filmów, muzyki, grafiki), które są objęte prawami autorskimi.
Do udziału zapraszamy biblioteki, szkoły, świetlice, organizacje pozarządowe, także inne lokalne instytucje.

Działania polegają na zorganizowaniu w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia - przedsięwzięć edukacyjnych związanych z książką, prawami autorskimi, etycznym i legalnym korzystaniem z utworów nie znajdujących się w domenie publicznej. 
Ponieważ w 2017 roku 23 kwietnia wypada w niedzielę, zajęcia prowadzimy w tygodniu poprzedzającym lub następującym po tej dacie.


Aby wziąć udział w naszej akcji wystarczy:

 1. Zarejestrować się,
 2. Przeprowadzić działania edukacyjne np.: lekcje, prezentacje dla uczniów, konkursy, wykłady (inspiracji możecie poszukać wśród materiałów zamieszczonych na blogu),
 3. Przesłać fotorelację i/lub scenariusz przeprowadzanych działań na adres email: kpcenbibliotekapedagogiczna@gmail.com (maksymalny rozmiar załącznika 25MB) do 15 maja 2017 r.Jakie są korzyści związane z uczestnictwem w akcji?

 • zaprezentujecie swoją placówkę i własne działania na krajowej mapie przedsięwzięcia,
 • będziecie kształtować postawy swoich uczniów i zachęcać do czytania,
 • połączycie w tej akcji działania, aby zyskały ogólnopolski wymiar,
 • otrzymacie materiały dydaktyczne, którymi możecie się zainspirować,
 • otrzymacie imienny certyfikat uczestnictwa w akcji jako organizatorzy wydarzenia.


Zainspiruj się ....
Jak znaleźć zasoby, które można wykorzystać bez naruszania praw autorskich?
Dekalog prawa autorskiego dla nauczycieli:

                                                           I.     Stosuj zasady dozwolonego użytku osobistego.
                                                           II.    Zapoznaj uczniów z prawem autorskim.
                                                           III.   Ucz dzieci i młodzież poprawnego cytowania.
                                                           IV.   Korzystaj z cudzych dzieł zgodnie z prawem.
                                                           V.    Kopiuj i rozpowszechniaj w celach dydaktycznych.
                                                           VI.  W e-learningu rozpowszechniaj utwory tylko w grupie.
                                                           VII. W podręcznikach zamieszczaj tylko fragmenty.
                                                           VIII.   Korzystaj z pomocy pracowników biblioteki.
                                                           IX.  Muzykę odtwarzaj nieodpłatnie.
                                                           X.   Korzystaj z domeny publicznej.
                            
                                                                źródło: Dekalog prawa autorskiego dla nauczycieli, Ewa Adamska-Pietrzak, Lubomira Wengler, Dyrektor Szkoły, 2016, nr 6, s. 60-61.  Uczniowski dekalog prawa autorskiego:

                                                        I.     Kopiuj dla własnego użytku.
                                                        II.    Nie przesadzaj z liczbą kopii.
                                                        III.   Nie kupuj gotowych kopii.
                                                        IV.   Dziel się tylko z bliskimi…
                                                        V.      …i z prawdziwymi znajomymi.
                                                        VI.   Nie udostępniaj wszystkim.
                                                        VII.  Cytuj zgodnie z zasadami.
                                                        VIII.   Nie popełniaj plagiatu.
                                                        IX.   Ściągając z internetu, szanuj prawo.
                                                        X.    Korzystaj z domeny publicznej.
       
                                                                       źródło: http://www.oswiata.abc.com.pl
Internetowe źródła wiedzy o prawie autorskim:Prawo autorskie dla/w edukacjiKonspekty i scenariusze lekcjiFilmy i prezentacjeArtykuły w prasie fachowej

 • Całkiem inna kradzież?, Alek Tarkowski; rozm. przepr. Przemysław Sadura, Głos Nauczycielski, 2005, nr 26, s. 13. 
 • Domena publiczna czyli Jak wykorzystać uwolnioną twórczość w edukacji, Magdalena Gutowska, Wszystko dla Szkoły, 2012, nr 3, s. 6.
 • Jak korzystać z cudzych tekstów w publikacjach, Klemens Stróżyński, Nowa Szkoła, R. 62, nr 6 (2006), s. 4-7.
 • Kradzież myśli, kradzież słów, Klemens Stróżyński, Nowa Szkoła, 2006, nr 5, s. 12-15. 
 • Legalna Kultura : rozpowszechnanie wizerunku w szkole,  Jarosław Jastrzębski, Kwartalnik Edukacyjny, 2014, nr 4, s. 70-72.
 • Najważniejsze reguły prawa autorskiego, Bartosz Pudo, Dyrektor Szkoły, 2016, nr 4, s. 72-74. 
 • O cytowaniu, Bolesław Howorka, Bibliotekarz, 2015, nr 3, s. 46-49.
 • O własnym użytku osobistym, Bolesław Howorka, Bibliotekarz, 2015, nr 5, s. 43-47.
 • Prawo autorskie : konspekt zajęć : dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, Jadwiga Woźniak, Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17-18  
 • Prawo autorskie a technologia informacyjna - krótki przewodnik dla nauczycieli, Dorota Janczak, Meritum, 2006, nr 1, s. 52-57. 
 • Prawo autorskie w internecie, Katarzyna Kosińska-Polańska, Dyrektor Szkoły,2014, nr 10, s. 48-51.  
 • Prawo autorskie w praktyce szkolnej, Dariusz Skrzyński, Doradca Dyrektora Szkoły, 2013, nr 5 (33), s. 16-20.
 • Prawo autorskie w przedszkolu. Cz. 1., Dariusz Skrzyński, Bliżej Przedszkola 2013, nr 4, s. 24-26.
 • Prawo autorskie w szkole czyli... Publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów, Dariusz Skrzyński, Biblioteka w Szkole, 2010, nr 3, s. 8-10. 
 • Prawo autorskie w szkole czyli... Szczególne uprawnienia instytucji oświatowych, Dariusz Skrzyński, Biblioteka w Szkole, 2010, nr 1, s. 6-9.  
 • Publiczny dozwolony użytek w polskim prawie autorskim, Ziemowit Szczerek, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2005, nr 4, s. 39-42. 
 • Quod lege non prohibitum, licitum est,  Bolesław Howorka, Bibliotekarz, 2014, nr 3, s. 43-48.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz