czwartek, 6 grudnia 2018

Prawdziwy Święty Mikołaj

źródło: europeana.eu; teka drzeworytów ludowych dawnych
 zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego (1921)

Ten prawdziwy Mikołaj był Grekiem, urodził się w Patras około 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. W jego hagiografii czytamy, że ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim eposie. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Święty odbierał kult jako patron panien, marynarzy, rybaków, dzieci, więźniów i piekarzy. O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania się za niego i rozdawania dzieciom prezentów. Odbywa się to w różnych formach: "Święty Mikołaj" przychodzi w przebraniu biskupa do domów, przyjeżdża na saniach. W sklepach przez cały już Adwent "Mikołaje" wręczają dzieciom upominki kupione przez rodziców.
źródło: www.sanctus.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz