poniedziałek, 28 stycznia 2019

Kwietniowi Antypiraci - III edycja

Ruszyły działania związane z III edycją Kwietniowych Antypiratów. Akcja organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy respektowania etycznego i legalnego korzystania z opublikowanych utworów (książek, filmów, muzyki, grafiki, itp.), wdrażania do korzystania z legalnych źródeł oraz odpowiedzialnego udostępniania wizerunku własnego i innych osób. Działania sprzyjają kształtowaniu postaw aktywnych, świadomych i dojrzałych użytkowników informacji oraz dóbr kultury.

Mamy już Patronów Medialnych akcji:
                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz