czwartek, 26 sierpnia 2021

Wrześniowe UczMy poleca się do czytania

Najnowszy, wrześniowo-październikowy numer 👉 UczMy poświęcony jest uczeniu się na błędach. Czasami trudno przyznać się do błędu, o popełnionych błędach nierzadko zapominamy, życiowe pomyłki najchętniej wypieramy ze świadomości. A przecież błędy i trudności mogą być tym, co nas kształtuje i czyni silniejszymi. Przypomina o tym dr Dominika Wojtasińska, przywołując ludową mądrość: „Człowiek uczy się na własnych błędach. Mądry uczy się na cudzych. Głupiec popełnia ciągle te same, licząc na inne rezultaty.”

Świadomość wartości błędu i pomyłki w świecie edukacji wzrasta. Nauczyciele piszą o różnego rodzaju błędach, które stają się szansą na rozwój: przy rozwiazywaniu zadań z chemii, o czym pisze Konrad Trokowski, ucząc się języków obcych napotykamy na trudności wynikające z interferencji, a w kodowanie i programowanie popełnianie błędów wpisane jest z założenia. Wiesława Tomasik porusza problem błędów związanych z przekraczaniem etykiety towarzyskiej, czyli gafach. Ważnym głosem w dyskusji są spostrzeżenia Sławomira Żebrowskiego na temat błędów, które popełniliśmy zarządzając pracą i nauką zdalną.

Numer otwiera artykuł Jarosława Przybyła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący postawionych przed edukacją zadań wynikających ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku. Pisałam o tym w poprzednim poście: podniesienie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty jest w tym roku priorytetem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz